Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch op woensdagen tussen 10.30 en 11.30 uur. In dat gesprek wordt besproken wat er aan de hand is en of u op de juiste plek bent. Daarna volgt een aanmeldingsgesprek, binnen 2 tot 3 weken. (m.b.t. de gang van zaken vanaf aanmelding, zie https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/) De wachttijd voor start van behandeling is in de regel kort en hangt ervan af of plaats voorhanden is, die aansluit bij uw agenda.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio. Bij ziekte en/of afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega's. In Vlaanderen gaat het er buiten kantooruren om contact op te nemen met de huisartsenwachtdienst en daarnaast is Tele-Onthaal in België (desgewenst anoniem) dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 106

Het kwaliteitsstatuut en kwaliteitscertificaat Basis GGZ zijn op verzoek in te zien en daarnaast zijn steeds per vijf jaar visitaties afgerond van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Voor overige informatie verwijs ik u graag naar https://www.zorgkaartnederland.nl/