Psychoanalytische therapie  Is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën, waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten. Het gaat altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander.

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder geweest is.

Psychoanalytische psychotherapie Is een methodische en bewezen effectieve therapie, kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. Tegenwoordig wordt het vaak Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd.

(Definitie volgens de NVPP)

Psychoanalyse als therapie is gebaseerd op de observatie dat mensen niet altijd weet hebben van de factoren die gevoelens en gedrag bepalen. Deze onbewuste factoren kunnen een gevoel van ongelukkig zijn creëren, soms in de vorm van herkenbare symptomen en soms als storende persoonlijkheidstrekken. Daardoor kunnen moeilijkheden in werk- en liefdesrelaties en stoornissen in stemming en/of het gevoel van eigenwaarde ontstaan.

Omdat deze krachten onbewust zijn, zal het advies van vrienden en verwanten, het lezen van zelfhulpboeken of zelfs de meest uitgesproken wilsinspanning meestal geen oplossing bieden.

Psychoanalytische behandeling laat zien hoe de onbewuste factoren relaties en gedragspatronen beïnvloeden. Zij zoekt het spoor terug naar het ontstaan van deze factoren en onderzoekt hoe ze in de loop van de tijd zijn veranderd en zich hebben ontwikkeld.

De behandeling helpt het individu om beter om te gaan met de realiteit van het leven. (Definitie volgens de NVPA)