Doelgroep

Nederlands- en Engelstalige adolescenten, volwassenen en ouderen; u moet ouder zijn dan 18 jaar.

Psychotherapie kan uitkomst bieden bij een langdurig of terugkerend ongelukkig voelen. Dat kan zich op allerlei wijzen manifesteren, zoals somberheid, angst, voortdurende stress, aanhoudend piekeren en twijfelen, zich minderwaardig voelen, het beleven van anderen op grote afstand, slapeloosheid, onbegrepen lichamelijke klachten, enz.

Er kan een algeheel gevoel van onbehagen zijn van zich niet thuis te voelen in het leven, er niet uit te komen en nooit rustig en fit te zijn, moeilijkheden op het werk of met de opleiding, seksuele problemen of teleurstelling in de dagdagelijkse gang van zaken.