Privacy en Klachten

Psychotherapeuten hebben een beroepsgeheim en psychiaters werken vanzelfsprekend onder medisch geheim. Alles wat in de therapie besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Voor iedere informatie aan derden, bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts, is uw instemming noodzakelijk.

Als uw behandeling betaald wordt door de verzekering dan bestaat de verplichting om enkele gegevens betreffende die behandeling door te sturen naar de verzekeraar. Als u dat liever niet wilt, is het aan te bevelen om de behandeling zelf te betalen.

Als u klachten heeft over de behandeling kunt u dat het beste meteen in de therapie bespreken.

Als dat langdurig onvoldoende oplossing biedt kunt u een beroep doen op een de klachten- en geschillenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Mocht u daar onvoldoende gehoor vinden dan kunt u zich wenden tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg waar alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten en psychiaters onder vallen.