Kosten

Psychoanalyse (met een frequentie van viermaal per week) wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Psychoanalytische psychotherapie (met een frequentie van 1-2 maal per week) in veel gevallen wel. Die vergoeding vindt niet plaats op basis van het aantal behandelafspraken maar op basis van de zgn. Diagnose-Behandel-combinatie (DBC). 

De nota daarvan wordt rechtstreeks aangeleverd aan uw zorgverzekeraar met het zgn. eigen risico zoals overeengekomen met de zorgverzekeraar voor rekening van de betrokkene. Indien u niet wenst dat de zorgverzekeraar weet heeft van uw psychotherapeutische arbeid, kunt u de behandeling zelf betalen. 

Vanzelfsprekend is mijn tarief conform het bepaalde door De Nederlandse Zorgautoriteit NZa, die jaarlijks een tariefbeschikking afgeeft voor gespecialiseerde GGZ. Leertherapie en Supervisie zijn voor rekening de betrokkene; veelal neemt de werkgever van de opleidingsplaats die declaratie voor haar rekening. 

Voor niet-nagekomen afspraken geldt de zgn.. no-show-regeling à € 85,- en om een dergelijke declaratie te voorkomen geldt het verzoek ten laatste 48 uur op voorhand een bericht in spreken op mijn voicemail.